Alimentech kan hjælpe dig med en række forskellige opgaver.

 

Vi har bl.a. erfaring med følgende områder:

  • Fundraising, herunder vurdering af innovationspotentiale og efterfølgende ansøgninger om støtte til Innovationsloven, Landdistriktsprogrammerne og lignende støttemuligheder, herunder GUDP
  • Procesoptimering og LEAN for virksomheder, herunder logistiske og energimæssige optimeringsmuligheder i produktionen.
  • Produktudvikling, herunder idégenerering, idéscreening, pilotafprøvning og implementering.
  • Strategiudvikling og -formulering for produktionsvirksomheder, specielt fødevareproducerende virksomheder
  • Sensorik, herunder panelsammensætninger og dataindsamling.
 

Kontakt Alimentech, hvis du vil høre mere om mulighederne, herunder priser og hvilke erfaringer vi har med specifikke opgaver.